Plas

Polonè an Ayiti se yon pwojè vwayaj melanje ak eleman touristik, istwa ak edikasyon ki jwenn sous enspirasyon l' nan istwa twoup sòlda Polonè Napoléon te voye nan peyi Dayiti nan lane 1802-1805 epi desandan sòlda sa yo k'ap viv jouk jounen jodia. Nou vizite epi dekri lye istorik ki asoye ak pasaj sòlda sa yo an Ayiti, Lafrans, Itali, Espay, ak Almay. Tèks ak onglè ki dekri lye kote sòlda yo te batay ki sou Sit la soti dirèkteman nan jounal entim kèk nan sòlda yo, nan liv istwa, nan jounal, nan achiv lame Franse epi dapre etid ki fèt. Otè yo ki ekri pwojè sa a pa pote okenn modifikasyon nan tèks orijinal yo, sepandan nou ka twouve kèk nan deskripsyon yo parèt radikal epi yo ekri nan yon langaj akayik. An plis de sa, nou ta renmen enfòme w ke tout tèm semantik yo komen epi aksepte nan peryòd travay sa a te kreye a.

Tiburon

"Sou  15yèm jou nan mwa aktyèl la , nou te dekouvri  Villainy (yon Angle) menm jan yo te amonte  Esklav yo kont blan yo, epi apre yo fin sezi lavil Tiburon, yo kite li sou kont ensije yo. Lòd pase, mlachowski mete vwal soti nan Kap franse rive nan Tiburon nan maten ki te 10 Mas." 

Fond des Blancs

Gonayiv

"Pou ede l’ aprann lang lan ak koutim polonè yo, moun nan lokalite yo ofri l’ pou yo marye de bèl pitit nan kominote a ki se Maria Carzel ak Andrea Dembal. Apre yo te atake l’ nan kongrè Ameriken an nan peyi Etazini pou l’ kenbe tron nan avèk fyète, nan lane 1929, li demenaje nan Brooklyn epi marye ak Yula Fuller ki te soti nan Atlanta, Li se te yon ofisye ki tap fè rekritman pandan 2yèm gè mondyal la. Li te jwenn lanmò li nan lopital Marin pandan li tap pran la swenyay nan  Doktè Sawicki. Moun sou zile a te rekonesan anpil anvè Wa yo a, 25 milye moun te rann li omaj epi antere sou non Faustin ll nan Simityè Arlington nan Etazini."

Zobacz wszystkie miejsca

Pandan yo t’ap sèvi lame Napoleon Bonaparte la nan lane 1797, sòlda Polonè yo te pase batay ki te pi enpòtan yo ak akrochay ki te genyen nan epòk la. Nou ka jwenn tras chemen kote yo te pase yo nan peyi Almay,Itali, Lafrans, Espay ak Ayiti.

LI SOU

CHEMEN BATAY

LEJYONЀ

Plis pase 5,000 sòlda Polonè te rive nan peyi Dayiti nan lane 1802 ak 1805, 200 ladan yo te retounen an Ewòp, apeprè 400 nan yo te jwenn yon nouvo peyi dakèy nan Karayib la.

LI SOU

Hiszpania 1808-1812

Haiti 1802-1804

Polonè an Ayiti se yon pwojè vwayaj ak echanj ki jwenn enspirasyon l’ sou istwa batayon Polonè yo depi sou tan Napoleon Bonaparte. Nan kad pwojè sa a, nou vizite plizyè peyi ki retrase pasay sòlda Polonè yo tankou Almay, Lafrans, Itali, Espay ak Ayiti.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polonia na Haiti 1804-2020

Francja 1808-1812

Szwajcaria

Szkoły Partnerskie

PWOJЀ POLONЀ AN AYITI

"Pwojè ki pi pasyonan pou ane a"

Polonè an Ayiti se yon pwojè echanj melanje ak eleman touris, istwa ak edikasyon. Otè yo se Lukas Goslawski ak Slawomir Swiatek, ki se moun ki te fè premye vwayaj li nan peyi Dayiti nan lane 2017. Materyèl li te jwenn yo te tounen yon sous denspirasyon pou kreye istwa echanj sa a. Pwojè sa a te rive posib gras ak finansman ki soti nan fon Ministè Lakilti nan peyi Lapolòy ak Eritaj Nasyonal pou Pwomosyon Kilti.

LI SOU