APWOPO PWOJЀ A

Polonè an Ayiti se yon pwojè echanj melanje ak eleman touris, istwa ak edikasyon. Otè yo se Lukas Goslawski ak Slawomir Swiatek, ki se moun ki te fè premye vwayaj li nan peyi Dayiti nan lane 2017. Materyèl li te jwenn yo te tounen yon sous denspirasyon pou kreye istwa echanj sa a.

Pwojè sa a te rive posib gras ak finansman ki soti nan fon Ministè Lakilti nan peyi Lapolòy ak Eritaj Nasyonal pou Pwomosyon Kilti.

Łukasz Gosławski

 

 

Sławomir Świątek

 

 

Natoucheca Belony

 

 

Zofia Witucka

 

 

Adam Radoliński

 

 

Maria Luiza Leśnodorska

 

 

Adam Kupaj

 

 

Nikodem Szlęzak

 

 

Magdalena Żak

 

 

Zbigniew Pęczek

 

 

Joseph Eunick

 

 

Smith Dessin

 

 

Enspirasyon ak listwa

1. Ayiti Kòm premye Kolony ki leve kanpe kont lesklavaj.

2. Napoleon Bonaparte te voye 5,000 sòlda Polonè pou siprime soulèvman an Ayiti.

3. 4,000 Polonè te mouri pandan 3 lane lagè a.

4. 400 Polonè te deside rete sou zile a.

5. Nan premye Konstitisyon peyi Dayiti a nan lane 1805, te bay Polonè yo nasyonalite Ayisyen epi ba yo dwa pou rete sou zile a.

KESYON

1. Achivaj ak nimerizasyon nan piblikasyon sou Lejyon Polonè a ( Laprès, memwa, fiksyon, travay syantifik ). Analiz Dokiman soti nan lane 1800 rive jouk jounen jodia. Rechèch ki soti nan peyi Lapolòy ak nan peyi Dayiti.

2. Dokimantasyon sou tout Vil ki gen desandan Polonè nan peyi Dayiti.

3. Entèvyou ak dènye desandan Polonè yo nan peyi Dayiti.

4. Achivman tras materyèl Polonè yo nan peyi Dayiti.

KWERENDA

1. Archiwizacja i digitalizacja publikacji dotyczących Legionów polskich (prasa, pamiętniki, wspomnienia, beletrystyka, prace naukowe). Analiza dokumentów od 1800 do dziś. Badania prowadzone w Polsce i na Haiti.

2. Dokumentacja reportażowa z polskich miejscowości na Haiti.

3. Wywiady z ostatnimi potomkami Polaków na Haiti.

4. Archiwizacja polskich śladów materialnych na Haiti

SITWEB: WWW.POLACYNAHAITI.COM

1. Yon bwase lide sou listwa Lejyon Polonè a ak desandan yo . Sit la ap disponib nan lang Polonè ak lang Kreyòl.

2. Zouti pedagojik pou kapab aprann listwa.

3. Yon gid entèaktif an Ewòp ak nan Karayib la ki prezante mak pye kèk nan Lejyon Polonè a.

4. Piblikasyon nan: Kolekte tèks, Odyovizyèl, materyèl sou fòm ekspozisyon, fim ak atik.

5. Preparasyon nan yon baz de done ak siyati sòlda ki te fè pati Lejyon Polonè yo te voye nan peyi Dayiti. Baz de done a pral sèvi pou rechèch modèn rejis fanmi yo.