Bordeaux

W Bordeaux, gdzie zatrzymaliśmy się kilka dni dla uzupełnienia naszego uzbrojenia, zwrócił moją uwagę stary dom z wieżyczką, niegdyś własność Montaigne‘a. Znałem w oryginale dzieła znako­mitego sceptyka, który napisał, że nie ma na świecie przyjemnego zajęcia, z wyjątkiem stanu żołnierskiego.Ten aforyzm jest dowodem, że Montaigne nie służył nigdy wojskowo.

W Bordeaux, gdzie zatrzymaliśmy się kilka dni dla uzupełnienia naszego uzbrojenia, zwrócił moją uwagę stary dom z wieżyczką, niegdyś własność Montaigne‘a. Znałem w oryginale dzieła znako­mitego sceptyka, który napisał, że nie ma na świecie przyjemnego zajęcia, z wyjątkiem stanu żołnierskiego.Ten aforyzm jest dowodem, że Montaigne nie służył nigdy wojskowo. 

Uprzejmy mój gospodarz dał mi za przewodnika swego syna, zapalonego wielbiciela znakomitości Boideaux z czasów Wielkiej Rewolucyi; Vergniauxow Gensonów, Duclosów i t. d. Musiał on być bardzo uszczęśliwiony, gdy później się ukazała „Historya Zyrondystów” Lamartina.

____

Brand, Henrich Von Pamiętniki oficera polskiego : (1808-1812). Cz. 1, Redakcja i Administracja Warecka 14, Warszawa 1904

Mieszkańcy Bordeaux są weseli, goniący za rozrywkami i z powodu trochę lekkich obyczajów, nie używają dobrej sławy. Strój kobiet odznacza się oryginalnością, obcisły stanik z kolorowemi rę­kawami (brassiere), jasna chusteczka skrzyżowana na, piersiach i okrągły muślinowy czepeczek, przytrzymujący piękne, bujne włosy, składają się napełną powabu całość.

Nie przynosi to zaszczytu miejscowej policyi, ze na spotkanie wojska wyszły całe gromady chło­paków i dziewcząt, wymieniających nazwiska i adresy uprzejmych piękności, wysławiających wprawnym językiem wdzięki swoich pań i sprzedających naj­ohydniejsze obrazki. Być może, że ciągłe przemar­sze wojsk spowodowały pewne rozluźnienie obycza­jów, ale nigdy i nigdzie nie zdarzyło mi się spotkać nic podobnego.

____

Brand, Henrich Von Pamiętniki oficera polskiego : (1808-1812). Cz. 1, Redakcja i Administracja Warecka 14, Warszawa 1904