Cartagena

Przedsięwzięto przeciwko miastu Kartagiena w Murcyi wyprawę, którą gienerał Sebastyani osobiście dowodził. Pomyślny skutek uwieńczył nasze zamiary; z małą stratą opanowaliśmy miasto Kartagienę, gdzie nieprzeliczone bogactwa, armaty, amunicya, stały się naszą zdobyczą.

Innym znów razem wyruszył jenerał Perimont ze swym korpusem do starożytnej Kartageny. Szli na Lorca i nie­ spodzianie napadli na ten port, gdzie zastali ogromne bogactwa. Oczywiście zabrali je i po­ wrócili do Baza.

_____

Zygmunt Lucyna Sulima, Polacy w Hiszpanii (1808-1812), Warszawa, Gebethner i Wolff, 1888 r.

Odpocząwszy nieco wrócono do Lorki, zkąd ułani i dragoni ńancuscy z jenerałem Milheaud, zwrócili się ku Kartagenie. Ale teraz zajęcie miasta im się nie udało. Zastano mosty pozrzucane, kanały napeł­nione wodą, jednem słowem pozycyą, zwłaszcza dla jazdy całkiem nieprzystępną.

_____

Zygmunt Lucyna Sulima, Polacy w Hiszpanii (1808-1812), Warszawa, Gebethner i Wolff, 1888 r.

Po uśmierzeniu wsi Orgas, gdy się bandy gierylasów coraz więcej mnożyły, przedsięwzięto przeciwko miastu Kartagiena w Murcyi wyprawę, którą gienerał Sebastyani osobiście dowodził. Pomyślny skutek uwieńczył nasze zamiary; z małą stratą opanowaliśmy miasto Kartagienę, gdzie nieprzeliczone bogactwa, armaty, amunicya, stały się naszą zdobyczą. Rozrzuciwszy fortyfikacye miasta, szczęśliwie wróciliśmy do Baza.

_____

Kajetan Wojciechowski, Pamiętniki moje z Hiszpanii, wydał Leon Potocki, Drukarnia Stanisława Strąbskiego, Warszawa 1845