Polonia na Haiti 1804-2020

Po zwycięskiej wojnie, niepodległe Państwo Haiti konstytucyjnie pozwoliło zamieszkać na wyspie Polakom, którzy po rewolucji nie wrócili do Europy. W zakładce Polonia na Haiti, przedstawiamy wybrane miejscowości, w których do dnia dzisiejszego żyją potomkowie legionistów oraz współczesną działalność Polaków na Haiti.

 

 

Cazale

Pierwszy polski żołnierz, który zamieszkał w Cazale nazywał się Zalewski, stąd nazwa miejsca Cazal, czyli dom Zalewskiego. Z biegiem czasu do Cazale przybywało więcej polskich żołnierzy, aby osiąść spokojnie w polonijnej wiosce. W tym czasie pewna grupa Brytyjczyków, próbowała wyrzucić Polaków z Cazale i zająć ich miejsce, ponieważ miejscowość leży blisko stolicy Haiti Port aux Prince, proceder ten został szybko powstrzymany przez ówczesne władze.

Fond Blanc

Mała miejscowość w górach, która leży w sąsiedztwie z Cazale. Poprzez swoje bliskie położenie Fond Blanc i Cazale tworzyły mikro aglomeracje polonijną na Haiti. Podobnie jak w przypadku Cazale i tu osiedlali się polscy legioniści zaraz po odzyskaniu przez Haiti niepodległości. Wiele dokumentów o Fond Blanc zostało zniszczone podczas tragicznych dla polonii czasów w 1963 roku.

Fond des Blancs

Miejscowość się w departamencie Sud na Haiti w Aquin Arrondissement. Jest domem wielu ludzi polskiego pochodzenia, którzy przyłączili się do haitańskiego ruch oporu w czasie wojen napoleońskich, po zmianie stron z walk w pułkach francuskich. Po zakończeniu buntu zaoferowano im obywatelstwo haitańskie.

Port Salut

Po rewolucji niepodległościowej Port Salut został wyznaczony przez nowe władze jako miejsce, gdzie m.in. mogą osiedlać się Polacy. Nie zachowało się wiele informacji i dokumentów na temat historii polonii w Port Salut, jednakże podczas podróży spotkaliśmy potomków polaków zamieszkujących okolice miasta.

Gri Gri

Miejscowość Gri Gri odkryliśmy dzięki informacjom proboszcza Fond de Blansc. Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się, że jest tam bardzo stary cmentarz i żyją w niej ludzie o jasnej karnacji skóry. Miejscowość nigdy nie była wymieniana w gronie tych "polonijnych", dlatego postanowiliśmy to sprawdzić.