Szkoła Podstawowa nr. 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową imienia Hansa Christiana Andersena. W swojej pracy kierujemy się wskazaniami naszego Patrona, baśniopisarza, w twórczości którego idee humanitarne: wrażliwość na ludzką krzywdę, szacunek dla wszystkich, poszanowanie uznanych wartości – były celami nadrzędnymi. 


Oferujemy profesjonalizm, doskonałą bazę lokalową, nowocześnie wyposażone pracownie, wysoką jakość kształcenia oraz autorskie innowacyjne programy nauczania, zapewniające wszechstronny rozwój i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

Chcemy wychować ludzi zdrowych fizycznie i silnych moralnie, umiejących dokonywać w życiu właściwych wyborów w imię dobra, prawdy i piękna, świadomych swej tożsamości narodowej Polaków, mających swój udział w wielowiekowym dziedzictwie kulturowym Europy. Pragniemy kształcić i wychowywać na miarę XXI wieku, przekazywać uczniom uniwersalne, ponadczasowe wartości, zawarte w utworach Patrona Szkoły, uczyć, jak lepiej żyć na Ziemi.

www.sp101krakow.edupage.org