Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

"...Nasza szkoła oferuje szeroki zakres wiedzy. Ważnym elementem pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej jest rozwijanie oraz wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Służą temu koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, plastyczne, informatyczne i koła artystyczne: teatralno – recytatorskie, taneczne oraz koła sportowe. Szkoła organizuje również zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy nauczanie indywidualne. Zapewnia opiekę świetlicową dostosowaną do potrzeb rodziców w godzinach..."

www.sp2mogilno.pl