Lugano

“Generał Kościuszko, po uhonorowaniu swą kilkudniową obecnością nasze miasto i oglądnięciu przy tej okazji wspaniałych dzieł malarstwa i płaskorzeźby zdobiących wnętrze kościoła Matki Boskiej Anielskiej i kościoła św. Wawrzyńca, odjechał do Solury przez przełęcz Simplon w towarzystwie lorda Steward’a, brytyjskiego pułkownika, który czuł się tym uhonorowany.” (tłum.).

____

“Gazetta di Lugano” (Gazeta Lugańska) z 28 lipca 1816 r.

Jan A. Konopka Nasza Gazetka, nr. 02/2017