Vézio

“Jego Ekscelencja Pan Generał Kościuszko, odznaczony orderami Polski (“Virtuti Militari”) i innych krajów (order amerykański “Cincinatus”), przybywszy z Solury, zatrzymał się pod wieczór 3-go b.m. w uroczej willi Morosinich, leżącej w okolicy. Mamy nadzieję, że ta znakomita oso­bistość, zajmująca przez swe sławne czyny tak promieniste miejsce w historii, uhonoruje nasze strony swą obecnością jeszcze przez pewien czas.” (tłum.).

________

“Gazzetta di Lugano” (Gazeta Lugańska) z 7 lipca 1816 r.

Jan A. Konopka Nasza Gazetka, nr. 02/2017