Partnerzy

Fundacja Ambasada Kultury

"Fundacja Ambasada Kultury rozpoczęła działalność w lutym 2017 roku. Została założona przez aktora i dyrektora kreatywnego Łukasza Gosławskiego oraz reżysera i producenta kreatywnego Adama Radolińskiego. Naszym celem jest promowanie i rozwijanie polskiego rynku artystycznego, w szczególności sektora aktorskiego i kreatywnego. Realizujemy projekty artystyczne, edukacyjne, badawcze, podróżnicze, szkoleniowe oraz interdyscyplinarne. Fundacja Ambasada Kultury jest autorem i wykonawcą projektu Polacy na Haiti"

Strona Internetowa

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt Polish Legions dofinansowano z Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej Zagranicą 2018 r.

"Za cel programu należy również uznać położenie większego nacisku na edukację w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej a także wsparcie prac realizowanych w ramach wolontariatu wspierających działania Polonii i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej poprzez opiekę nad miejscami pamięci."

www.mkidn.gov.pl

Fundacja Polska-Haiti

"Fundacja Polska-Haiti stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego zarówno na Haiti, jak i w Polsce. Chcemy pomóc Haitańczykom odbudować ich kraj tak, żeby mogli w nim żyć godnie i bezpiecznie, rozwijać się i pracować na rzecz swojego społeczeństwa. Zadanie to realizujemy poprzez wspieranie edukacji wierząc, że wykształcone społeczeństwo potrafi rozwijać się w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i solidarny. Chcemy wspierać Haitańczyków w procesie odbudowy ich kraju, dodatkowo zniszczonego przez tragiczne trzęsienie ziemi, dzieląc się doświadczeniami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, które w tym obszarze zdobyła Polska."

www.polska-haiti.org

Librus

"Librus to gwarancja profesjonalizmu popartego kilkunastoletnim doświadczeniem. Nasze unikalne systemy wspierają tysiące polskich szkół i jednostek samorządowych w ich codziennej pracy. Ponadto działalność firmy obejmuje również szkolenia, warsztaty oraz konferencje przygotowywane przez naszych wewnętrznych trenerów oraz doświadczonych edukatorów współpracujących z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus."

 

www.librus.pl

ARTYKUŁ NA LIBRUS.PL

Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIiB UW). Jest pierwszym wydziałem uniwersyteckim w Polsce, którego działalność badawcza i dydaktyczna koncentruje się na trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukę o mediach, informatologię i bibliologię. WDIiB UW jest jedną z najbardziej innowacyjnych jednostek naukowych i dydaktycznych. Prowadzi trzy profesjonalne studia: fotograficzne, radiowe i telewizyjne; dwie biblioteki cyfrowe: Mediotekę oraz Polonijną Bibliotekę Cyfrową oraz portale: Manuskrypty z Mardzong i Wirtualne Muzeum Polonii. Absolwenci Wydziału podejmują prace w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach i w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, administrują portalami internetowymi i bibliotekami cyfrowymi. Na WDIiB studiuje blisko 2600 studentów na pięciu kierunkach studiów: Dziennikarstwa i medioznawstwa, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej; Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; Logistyki mediów i Logistyki i administrowania w mediach.

www.wdib.uw.edu.pl/

Niepodległa

"Program wieloletni "Niepodległa" został zaplanowany na lata 2017-20212 . Pięcioletni okres realizacji Programu wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości przed stu laty nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. Pozwala on na przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski Niepodległej, w tym na zwrócenie uwagi na rocznice świętowane do tej pory jedynie regionalnie i lokalnie. Świętowanie stulecia obejmuje zarówno rocznice związane z wydarzeniami o charakterze militarnym i politycznym, ustrojowym, społecznym oraz kulturalnym. Wszystkie te rocznice, które znajdą swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych w ramach trzech priorytetów Programu składają się na opowieść o polskiej niepodległości, różnorodnie opowiadaną w zależności od miejsca czy kontekstu."

www.niepodlegla.gov.pl

Honorowy Patronat Marszałka Seniora

Projekt Polacy na Haiti otrzymał Patronat Honorowy Marszałaka Seniora, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego. 

www.sejm.gov.pl

PLL LOT

"Jesteśmy nowoczesną linią lotniczą łączącą Europę Środkowo-Wschodnią ze światem. Co roku gościmy na pokładach naszych samolotów niemal 9 milionów pasażerów, którym codziennie zapewniamy możliwie najkrótszą i najbardziej komfortową podróż już do 100 destynacji na świecie, dziennie wykonując średnio 350 rejsów. Jako jedyni w regionie oferujemy rejsy dalekodystansowe – bezpośrednio latamy do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los Angeles, Toronto, Pekinu, Tokio, Seulu, Singapuru oraz z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark i z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago."

www.lot.com

FUJI FILM

"W roku 2014 firma Fujifilm świętowała 80 rocznicę istnienia jako największy na świecie specjalista w dziedzinie fotografii i obrazowania. Jesteśmy także innowatorami w medycynie, materiałach o wysokiej funkcjonalności i wielu innych obszarach high-tech."

www.fujifilm.eu

Centrum Technologii Audiowizualnych

"Działania w Centrum Technologii Audiowizualnych inicjowane są przez zgrane grono specjalistów pracujących w obszarze nowoczesnych technologii audiowizualnych, produkcji filmowej, animacji i tworzenia efektów specjalnych. Każdy z nas jest indywidualnością, jednak wspólna praca umożliwiła wypracowanie wspólnego języka. Skupiamy się na propagowaniu i rozwijaniu wszelkich technik multimedialnych, aby otwierać nowe możliwości przed twórcami działającymi na styku technologii i sztuki. Tworzymy kreatywne otoczenie, umożliwiające realizację nawet najśmielszych pomysłów, dlatego jesteśmy otwarci na każdy punkt widzenia prezentujący niekonwencjonalne podejście. Kierunek rozwoju zespołu CeTA wyznacza wykształcona i doświadczona kadra zarządzająca."

www.filmstudioceta.pl

Fundacja Lex Nostra

"Działanie na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej."

www.fundacja.lexnostra.pl

Muzeum Niepodległości

"Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal."

www.muzeum-niepodleglosci.pl

Florek & Entertainment

"Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie ludzi utalentowanych z różnych regionów Europy i świata oraz organizowanie wymian międzynarodowych pomiędzy Francją a Polską oraz innymi krajami. Chce pokazać światu polskie talenty oraz zaprezentować w Polsce inne kultury w celu zwiększenia świadomości i tożsamości europejskiej, poszerzenia horyzontów, integracji i rozwoju społeczeństwa w dziedzinie kultury i sportu. Oferta metod i form edukacyjnych Stowarzyszenia jest bardzo szeroka: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, festiwali, ekspozycji, seminariów, zjazdów, itp. F&E jest m.in. organizatorem konkursu Wybitny Polak we Francji oraz inicjatywy „Made in Polska” wspierającej tworzenie pozytywnego wizerunku Polski na świecie oraz promocji marki „Polska”."

Strona Internetowa

Polskie Radio w USA

"Polskie Radio Chicago WNVR 1030AM WRDZ 1300AM 104.7FM 107.1FM - to największy koncern medialny nadający swoje programy dla ponad miliona słuchaczy władających językiem polskim w Stanach Zjednoczonych.Programy emitowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę tylko w języku polskim. Programy i wiadomości przygotowywane przez najlepszych dziennikarzy."

www.polskieradio.com

Fundacja Ośrodka KARTA

"Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robimy to w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie."

www.karta.org.pl

Zespół Szkół nr 1 w Milanówku

"...Jesteśmy szkołą z tradycjami. W tym roku obchodzimy 100-lecie. Absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku osiągają sukcesy naukowe, sportowe oraz społeczne na poziomie kraju, Europy i świata. Naszymi absolwentami są znani dziennikarze, sportowcy, lekarze, naukowcy, menadżerowie. Osiągamy najwyższe wyniki maturalne w powiecie grodziskim. ..."

www.zs1-milanowek.pl

WYPRAWA DO WŁOCH 2020

Celem Fundacji jest stworzenie portalu edukacyjno-turystycznego, który w interaktywny sposób przybliży szeroką historię Polskich Legionów w latach 1797-1814 i tym statnie się nowoczesnym kompendium wiedzy o tej odległej historii. Obecnie trwają badania archiwalne oraz przygotowania do kolejnej wyprawy dokumentalnej śladem Polskich Legionów we Włoszech (1797-1806).

Jeżeli są Państwo zainteresowni współpracą przy wyprawie, w zakresie wsparcia medialnego, sprzętowego, finansowego, to zapraszamy do zapoznania się z poniższymi opcjami współpracy.

Zdjęcia zostaną zrealizowane w ok 50 miastach:

Neapol, Rzym, Foggia, Ancona, Calvi, Civita Castellana, Magliano, Grosseto, Piombino, Elba, San Vincenzo, Livorno, Piza, Lukka, Pontedera, Florencja, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Crema, Novi, Gavi, Voltaggio, Pontecevera, Campomarone, Alessandira, Asti, Turyn, Vigevano, Mediolan, Pavia, Peschiera, Brescia, Sirmione, Mantua i okolica, Werona, Bosco, Castelletto, Rimini, Ancona, Pesaro, Fort Urbino, Torrana, Wenecja.

ZOSTAŃ PARTNEREM

1. Promocja Państwa marki na nowoczesnym portalu historycznym edukacyjnym i podróżniczym skierowanym dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oraz naukowców, podróżników i pasjonatów historii.

2. Tytuł Partnera portalu www.polishlegions.com.

3. Państwa logo zostanie dodane na portalu w zakładce Partnerzy oraz w stopce strony.

4. Stopka jest widoczna dla użytkownika pod każdym artykułem na portalu.

5. Działania promocyjne zostaną ustalone indywidualnie z każdym z Partnerów.

6. Tydzień premierowy portalu 25 listopada 1 grudnia 2020 roku.

 

ZOSTAŃ SPONSOREM

1. Wszystkie elementy Pakietu PARTNERSKIEGO.

2. Tytuł Współorganizatora i Sponsora III edycji projektu - Włochy 2020.

3. Dodatkowe osobne logo Sponsora na portalu w nowej zakładce Włochy.

4. Logo Sponsora na końcu każdego z 45 filmów z drona nakręconych we Włoszech.

5. Premiera we Wrześniu 2020 roku.

6. Planowany zasięg 1 000 000 użytkowników internetu.

 

Sponsor wyprawy lub umowa barterowa, indywidualna współpraca .

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy fundacjaambasadakultury@gmail.com lub telefoniczny +48 694078964

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Dowolna kwota wsparcia przekazana na poniższy rachunek Fundacji Ambasada Kultury, każda suma będzie dla nas cenna. Każdy z darczyńców, po wyrażeniu zgody, zostanie wymieniony w gronie osób wspierających wyprawę do Włoch.

Odbiorca:  Fundacja Ambasada Kultury

Adres: ul. Zachodnia 93, 90- 402 Łodź

Idea Bank nr. konta: 67 1950 0001 2006 0018 7362 0002

Tytuł przelewu: Wyprawa do Włoch 

PATRONAT MEDIALNY

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie promocji planowanej wyprawy, to uprzejmię prosimy o kontakt mailowy fundacjaambasadakultury@gmail.com.